Bestyrelsen 2020

Formand:


Jens Chr.Sørensen

Ved Højmosen 121

tlf. 23 20 09 08

Næstformand og kasserer:


Niels Chr. Berg Nyborg

Ved Højmosen 131

tlf. 30 75 71 99

Grønne områder:


Morten Rath Louring

Ved Højmosen 132

tlf. 21 22 17 86

Kabel-net:


Vagn Skov-Møller

Ved Højmosen 92

tlf.  21 29 31 11

Foreningens web-funktioner:


Hanne Clausen

Ved Højmosen 17

tlf.  61 63 10 99  Grønne områder og sekretær:


Niels Matthiesen

Ved Højmosen 104

tlf. 30 23 57 64