Velkommen til grundejerforeningen

Hørsholm Gårdhuses hjemmeside

Foreningens område


Området består af 90 huse og et fællesareal på ca. 15.000 kvadratmeter.


Der er 19 huse på 194 kvadratmeter medens resten er på 169. Husene er principielt ens, men forekommer dog i mange forskellige variationer, idet nogle har indgang i husets "køkkenside", andre i den modsatte, spejlvending forekommer på den anden led og endelig kunne de, som i sin tid købte før husene var færdigbyggede, få egne specielle ønsker opfyldt.


Området er naturligt opdelt i to områder, fordi det har to indfaldsveje. Disse omtaler vi som henholdsvis øvre og nedre stamvej, idet benævnelserne relaterer sig til terrænhøjden.


De to områder er forbundet med en intern gangsti, som foreningen anlagde i 1985 mellem række 9 og 10 og videre ud til Højmosen ved række 13. Alle andre interne fortove og veje er offentlige.


Kontakt på e-mail:mail@hoersholmgaardhuse.dk