Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsens officielle mail er mail@hoersholmgaardhuse.dk, hvorfra der automatisk sker videresendelse til alle bestyrelsesmedlemmer.

Peter Michael Nielsen

Formand, eksterne kontakter, bygningsændringer

Ved Højmosen 141
tlf. 61 87 17 00

Niels Chr. Berg Nyborg

Næstformand, kasserer, hjertestarter, kabelnet

Ved Højmosen 131
tlf. 30 75 71 99

Morten Raith Louring

Grønne områder, sociale aktiviteter, vejene

Ved Højmosen 132
tlf. 21 22 17 86

Jette Christophersen

Jette Christophersen

Sociale aktiviteter, grønne områder

Ved Højmosen 32
tlf. 61 68 48 68

Hanne Clausen

Web-funktioner, datakontakt, kabelnet, vejene

Ved Højmosen 17
tlf. 61 63 10 99

Søren Bønløkke

Sekretær, bygningsændringer

Ved Højmosen 37
tlf. 40 91 47 16

Marianne Søltoft Buhl

Suppleant

Ved Højmosen 136
tlf. 24 42 85 84

Gunther Hadsbjerg

Suppleant

Ved Højmosen 155
tlf. 22 44 91 22