Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsens officielle mail er mail@hoersholmgaardhuse.dk, hvorfra der automatisk sker videresendelse til alle bestyrelsesmedlemmer.

Peter Michael Nielsen

Formand, eksterne kontakter, bygningsændringer

Ved Højmosen 141
tlf. 61 87 17 00

Niels Chr. Berg Nyborg

Næstformand, kasserer, hjertestarter

Ved Højmosen 131
tlf. 30 75 71 99

Morten Raith Louring

Grønne områder, sociale aktiviteter

Ved Højmosen 132
tlf. 21 22 17 86

Jette Christophersen

Jette Christophersen

Grønne områder, sociale aktiviteter

Ved Højmosen 32
tlf. 61 68 48 68

Hanne Clausen

Web-funktioner, datakontakt, kabelnettet

Ved Højmosen 17
tlf. 61 63 10 99

Klavs Holten

Sekretær, kabelnettet

Ved Højmosen 46
tlf. 20 76 27 84

Marianne Søltoft Buhl

Suppleant

Ved Højmosen 136

Gunther Hadsbjerg

Suppleant

Ved Højmosen 155