Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Om Hørsholm Gårdhuse

Foreningens område

Rækkehusene blev tegnet og opført af A/S Johan Christensen & Søn i starten af 1970’erne. Området består af 90 gårdhavehuse og et fællesareal på omkring 15.000 m2.

Der er 19 huse på 194 m2 og 71 på 169 m2. Husene er overordnet ens, men forekommer alligevel individuelle, idet nogle har indgang i husets køkkenside, andre i den modsatte, og spejlvending også forekommer på den anden led. Et specielt kendetegn for alle husene er rytterlyset i alrummet, der sikrer et helt fantastisk lysindfald. Et andet er, at væggene i kernen i huset, der består af badeværelset og bryggerset, er de eneste bærende – bortset fra ydermurene – hvilket muliggør, at størrelse og placering af de øvrige rum kan ændres efter egne ønsker og behov.

Bebyggelsen er naturligt opdelt i to områder, fordi den har to indfaldsveje. Disse omtaler vi som henholdsvis øvre og nedre stamvej, idet benævnelserne relaterer sig til terrænhøjden. Der er i alt 15 rækker med tre til ti huse i hver. Husene er nummereret med rækkenummeret efterfulgt af husets nummer i rækken.

De to områder er forbundet med en intern gangsti, som foreningen anlagde i 1985 mellem række 9 og 10 og videre ud til Højmosen ved række 13. Alle andre interne fortove og veje er offentlige.