Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside

På generalforsamlingen i september 2021 blev det vedtaget, at foreningens hjemmeside skulle forenkles og opdateres. Nu er den nye hjemmeside klar.
Hvad er så forskellen? Egentlig ikke meget i forhold til selve indholdet. Der er stadig en offentligt tilgængelig del med informationer om bebyggelsen og vejledninger til grundejerne. Der er også en del – opslagstavlen – som er et lukket forum og dermed forbeholdt beboerne. Denne del kræver log-in.
Vi i bestyrelsen håber dog, at ændringen viser sig i form af bedre overskuelighed og større brugervenlighed. Opslagstavlen er et nyt, lukket chatforum, hvor alle kan lægge nyheder, informationer, private annoncer, viden og råd op på en nem måde og dele dem med resten af beboerne, som så kan byde ind med kommentarer.
Når I logger ind på hjemmesiden, kan I bruge jeres nuværende adgangskode. Hvis I har glemt den, ønsker en ny kode, eller hvis det ikke virker, så brug funktionen ”Glemt dit password?” til at nulstille den gamle kode og oprette en ny.
Kontaktdetaljer i form af navn og mailadresse er overført fra den gamle hjemmeside. Vi har valgt ikke at overføre telefonnumre, da erfaringen er, at nogle er ændret, uden at foreningen nødvendigvis er blevet underrettet. Derfor beder vi jer om at gå ind på jeres profil på opslagstavlen (når I er logget ind), trykke på rediger og tilføje jeres telefonnummer eller -numre. Der er plads til to mobilnumre med evt. angivelse af fornavn i parentes bagefter og ét fastnetnummer.
Indlæg fra den gamle opslagstavle er heller ikke blevet overført, da det ville betyde, at foreningens webmaster så ville stå som forfatter i stedet for den korrekte afsender. Vi må derfor ulejlige jer med at lægge aktuelle opslag op igen, så eventuelle kommentarer når rette vedkommende.
Vi håber, at alt går glat med introduktionen af den nye hjemmeside. Skulle der vise sig problemer, så kontakt foreningens webmaster – skriv til mail@hoersholmgaardhuse.dk.
God fornøjelse med vores fælles hjemmeside, vi opfordrer alle til aktivt at bruge den, skabe liv i foreningen og fremme fællesskabet.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
På vegne af bestyrelsen
Hanne Clausen (webmaster)

Skriv et svar