Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Hundehømhøm – nej tak!

Bestyrelsen har – bl.a. foranlediget af beboeropslag på vores hjemmeside og egne erfaringer – drøftet emnet hundeefterladenskaber på fællesområdet på sidste bestyrelsesmøde under punktet Eventuelt.

Det var opfattelsen, at der gennem nogen tid har været tale om et stigende problem med disse efterladenskaber, særligt i området langs den indre sti mellem de to stamveje og de tilstødende grønne områder. Vi er opmærksomme på, at efterladenskaberne kan hidrøre fra hunde, hvis ejere ikke bor her i bebyggelsen. 

Bestyrelsen vil dog i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at enhver form for hundeefterladenskaber på fællesområdet (stier som græsarealer) efter bl.a. foreningens håndbog pkt. 4.5. og vejloven SKAL samles op af hundens ejer og medtages til nærmeste offentlige affaldsspand eller egen affaldsspand.  

Såfremt vi møder udefrakommende, som ikke samler op, bør vi høfligt gøre de pågældende opmærksomme på, at her i bebyggelsen samler man op efter sig.

Mvh

Bestyrelsen

Skriv et svar