Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Referat fra bestyrelsesmødet 8.3.2022

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig. Referat fra dette møde kan ses her.

Skriv et svar