Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Regler for bygningernes udseende

I indkaldelsen til årets generalforsamling blev det nævnt, at såfremt bestyrelsens forslag om at godkende dette regelsæt blev vedtaget med det nødvendige flertal, ville reglerne blive husstandsomdelt. Dette er nu sket, og alle grundejere kan derfor finde dem i deres postkasse.

Skriv et svar