Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse i vores område

Som alle vist er klar over, har vores bebyggelse været plaget af rotter i en længere periode, og kommunens ekspert har været og er stadig i gang med at bekæmpe skadedyrene for os. Kommunens tekniske forvaltning har nu sat skilte op ved øvre og nedre stamvej med en henstilling til os beboere om at støtte indsatsen ved at undlade at fodre fuglene – eller gøre andre fødekilder tilgængelige for rotterne – indtil problemet er løst. Vores kontakt hos kommunen oplyser, at skiltene vil blive taget ned igen, så snart dette sker.

Bestyrelsen opfordrer til, at alle følger kommunens henstilling, så vi hurtigst muligt kan blive fri for de uvelkomne logerende.

Skriv et svar