Grundejerforeningen
Hørsholm Gårdhuse

Varsling om generalforsamling

Til samtlige grundejere i Ved Højmosen

I henhold til Grundejerforeningens vedtægter afholdes den ordinære generalforsamling hvert år i marts måned, og den skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen har planlagt generalforsamlingen til tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.30 på Usserød Skole.

Samtidig skal forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, i henhold til vedtægterne være formanden i hænde senest den 1. februar.

Forslag bedes således fremsendt på vores normale mailadresse, mail@hoersholmgaardhuse.dk, eller lagt i formandens postkasse i nr. 121 senest den 1. februar.

Med den aktuelle corona-situation er det usikkert, om generalforsamlingen kan afholdes på betryggende vis på det planlagte tidspunkt. Bestyrelsen vil derfor i februar tage nærmere stilling hertil.

Venlig hilsen
Jens Chr. Sørensen
formand

Skriv et svar